Rozprawa doktorska

Wyznaczanie atmosferycznych poprawek grawimetrycznych na podstawie numerycznych modeli pogody
mgr inż. Marcin Rajner
promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski