Rozwój serwisów czasu rzeczywistego i prawie rzeczywistego opartych o techniki satelitarne Multi-GNSS

Jan Kapłon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Tomasz Hadaś
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Jarosław Bosy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Kamil Kaźmierski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Przetwarzanie danych GNSS w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym jest wciąż dużym wyzwaniem, które prócz mocy obliczeniowej i produktów zewnętrznych wymaga optymalnych algorytmów oraz automatyzacji procesów obliczeniowych. Takie oprogramowanie powinno wykorzystywać dane z kilku źródeł na wypadek niedostępności któregoś z nich oraz ostrzegać o nieoczekiwanych problemach. Do niedawna obliczenia w trybie ultra-fast oraz w czasie rzeczywistym były możliwe jedynie z wykorzystaniem podwójnych różnic z uwagi na wyłączną dostępność produktów ultra-rapid. Odkąd IGS uruchomiła serwis czasu rzeczywistego (Real-time Service - RTS) możliwe stało się pozycjonowanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem techniki PPP. Produkty dostarczane przez IGS RTS mogą być wykorzystywane również w obliczeniach różnicowych.
Grupa robocza GNSS&Meteo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozwija oprogramowanie wykorzystujące obie strategie obliczeniowe. Rozwiązanie sieciowe w czasie prawie rzeczywistym obejmuje ponad 100 polskich stacji permanentnych. Do tego celu wykorzystywane są godzinne produkty ultra-rapid, a otrzymywane produkty troposferyczne charakteryzują się opóźnieniem mniejszym niż 20 min. Taki serwis został również wdrożony w australijskim stanie Victoria. Dla powyższego obszaru dodatkowo zastosowana została technika PPP wykorzystująca produkty z serwisu IGS-RTS. Zaimplementowana w Australii technika PPP powinna wkrótce być wdrożona również dla terytorium Polski. Docelowo opóźnienie dostarczania produktów ma zostać zredukowane do 5 min, a częstotliwość obliczeń do 15 min.
Równocześnie w GNSS&Meteo rozwijane jest oprogramowanie czasu rzeczywistego PPP GNSS-WARP (Wroclaw Algorithms for Real-time Positioning). Mimo że oprogramowanie to powstało do celów pozycjonowania, może być ono wykorzystywane do estymacji innych parametrów. GNSS-WARP może estymować wartość opóźnienia troposferycznego w czasie rzeczywistym jako produkt uboczny pozycjonowania. Wstępne wyniki wskazują na dokładność -2.5 mm +/-11.2 mm, jednakże wartości odstające sięgają 60 mm. W związku z powyższym otrzymywane ZTD nie może zasilać numerycznych modeli prognozy pogody. Dlatego też dalsze prace ukierunkowane będą na zastosowaniu odpowiedniej strategii obliczeń w czasie rzeczywistym w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania pod względem dokładności częstotliwości i opóźnienia otrzymywanych rezultatów.
[pdf]
[powrót]