Modele całkowitej refrakcyjności i opóźnienia troposferycznego na podstawie numerycznych modeli prognozy pogody i danych GNSS

Karina Wilgan
Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Witold Rohm
Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jarosław Bosy
Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jednym z problemów współczesnego pozycjonowania GNSS, zarówno autonomicznego jak i względnego jest znalezienie dokładnego modelu troposfery. Aktualnie, najczęściej używane są globalne modele empiryczne, jednak nie zawsze przedstawiają one dokładny stan troposfery, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pogodowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest użycie modeli regionalnych opartych na pomiarach w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym. W pracy przedstawiono modele całkowitej refrakcyjności i opóźnienia troposferycznego w kierunku zenitu oparte na numerycznych modelach prognozy pogody (NWP) i danych GNSS. Modele te zostaną docelowo użyte jako modele a priori w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS.
Wartości parametrów troposferycznych zostały zrekonstruowane za pomocą techniki kolokacji przy użyciu oprogramowania COMEDIE (Collocation of Meteorological Data for Interpretation and Estimation of Tropospheric Pathdelays), które powstało na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zürich) aby interpolować wartości parametrów meteorologicznych w dowolnych punktach. Profile całkowitej refrakcyjności i wartości ZTD zostały obliczone na podstawie trzech zbiorów danych: ‘tylko WRF’, ‘WRF/GNSS’ oraz ‘tylko GNSS’. Parametry zostały porównane z referencyjnymi źródłami danych – obserwacjami z radiosond oraz z produktami GNSS na wybranych stacjach dla różnych okresów danych, również z uwzględnieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.
[pdf]
[powrót]